ANTIOXIDANTY a VOLNÉ RADIKÁLY

ANTIOXIDANTY a VOLNÉ RADIKÁLY
10.09.2013 00:00

Volné radikály jsou škodlivé částice, které neustále vznikají v našem těle nebo jsou přijímány z okolního prostředí.
Volné radikály mohou poškodit buňky, oslabit imunitní systém a napomáhat tak ke vzniku řady onemocnění. Proto je pro zdraví našeho organismu nutné, aby tyto částice byly ihned po svém vzniku zachyceny a zničeny.

Volné radikály, jakožto velice reaktivní látky, působí na jiné sloučeniny a mohou je nepříznivě změnit. Vzhledem k tomu, že v našem organismu dochází neustále k tvorbě nových buněk z důvodu regenerace a opravy poškození, může vlivem reakcí volných radikálů dojít k nežádoucímu poškození buněk, oslabení organismu a vzniku různých onemocnění.

Kromě přirozeného vzniku volných radikálů během psychické a fyzické zátěže či nemoci se množství těchto škodlivých částic zvyšuje i procesem stárnutí. Dochází k rychlejšímu opotřebování buněk. Tyto změny se projevují např. v podkožní vazivové tkáni, což vede ke vzniku vrásek.

Hlavním zdrojem přijímaných volných radikálů z okolního prostředí je nesprávná výživa, výfukové plyny, smog, kouření, ultrafialové a ionizační záření a ostatní škodlivé chemické látky v životním prostředí.

Volné radikály jsou vysoce reaktivní, "neúplné" (nenasycené) molekuly, které jsou schopné přijmout vazebný elektron jiné sloučeniny a velmi ochotně spojují s jinými sloučeninami a mění je. Volné radikály jsou charakterizovány nepárovými elektrony. V přítomnosti kyslíku se na místo nepárového elektronu okamžitě naváže molekula kyslíku a vzniká radikál, který se snaží získat z jiné sloučeniny chybějící elektron, čímž vytváří jiný volný radikál. Tato řetězová reakce je přerušena buď vazbou dvou radikálů na sebe nebo reakcí s antioxidantem.

Jedním z nejvýznamnějších neblahých účinků volných radikálů je schopnost ovlivnit buněčné dělení při opravě buněk či tvorbě nových buněk a toto poškození přepisu buněk může vést až k různým mutacím - včetně vzniku nádorových novotvarů. Karcinom vzniká rovněž účinkem volných radikálů. Každá buňka člověka je za den napadena asi 10 000 volnými radikály. Pokud není antioxidační ochrana a reparační pochody dostatečně účinné vznikají postupně - karcinomem iniciovaná buňka, preneoplastická buňka, neoplastická buňka a nakonec klinický nádor.

Volné radikály přispívají významně ke vzniku a průběhu diabetu, podporují stárnutí, vznik očních chorob např. šedého zákalu, vznik zánětů, nádorů, řady plicních chorob, kožních chorob, neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba), poruch imunity, podporují virové infekce, mají význam u některých intoxikací, podílí se např. na revmatickém zánětu kloubů, působí mužskou neplodnost, vznikají po intenzivní námaze např. u sportovců atd.

Látky, které mají schopnost volné radikály zničit, se nazývají antioxidanty.

Antioxidanty jsou látky potřebné k ochraně organismu před škodlivými částicemi - volnými radikály.

Nejdůležitější je značná schopnost blokovat a likvidovat „volné radikály“ v těle.

Antioxidanty uvolňují kyslík na potřebném místě v prospěšné formě a tím zabraňují vzniku škodlivých volných radikálů. Antioxidanty okysličují buňky v celém organismu tak, že navazují na sebe vodu a uvolňují kyslík. Nemocné buňky v poškozené tkáni jakéhokoliv orgánu přijímají antioxidanty ve zvýšené míře. Antioxidanty snadno prostupují buněčnou membránou a tím dodávají buňkám potřebnou energii.

Antioxidanty mají schopnost volné radikály včas zničit a snižují tak možnost poškození DNA oxidací při přepisu při tvorbě nových buněk.

Obrovskou antioxidační sílu obsaženou v produktech SUPER OPC i SQUALENE (čistý Squalin) je tedy potřeba obzvláště zdůraznit v souvislosti s preventivní ochranou před vznikem mutací při obnově a dělení buněk (zabraňuje se tím vzniku nádorových buněk) a zároveň uvést jako silné ochránce před účinky volných radikálů a jako významnou pomoc při léčbě nádorových onemocnění chemoterapií a především radioterapií (ozařováním vzniká velké množství volných radikálů).

Jsou velkou posilou přirozené imunity - obranyschopnosti našeho těla.

heureka - ověřeno zákazníky

Kontakt

Tel: 777 766 339
223 009 283

Odběrné místo:

Za Zelenou liškou 953/1a
Praha 4 - vedle restaurace

5 min od metra
Budějovická trasa C

Otevírací doba:

Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá 8:30 - 16:00
V jiném čase po telefonické domluvě.